Adresse:

Foreningen

"Skønnest ved Skanderborg",

c/o ErhvervSkanderborg,

      Adelgade 38, DK-8660  Skanderborg

 

eller på mail: profil@grefi.dk

 

På mail profil@grefi.dk kan der rekvireres:
_____________________________________

* seneste eksemplar af nyhedsbrevet SKØNpost
* kopi af revideret årsregnskab 2022
* kopi af nye vedtægter - godkendt på generalforsamling 2017
* kopi af bestyrelsens beretning for 2022
* kopi af budget for 2023
* kopi af referat fra afholdt generalforsamling for året 2022

Mailkorrespondance:

Mailadressen kan anvendes ved mailkorrespondance til Foreningen - indkommen post fordeles herfra til relevante bestyrelsesmedlemmer.

Se også indmeldelsesblanket.