Der er i året 2022 oprettet følgende udvalg:

Aktivitetsøsudvalgudvalg incl. OLK-Strædet:                    

Formand -  

Medlemsaqvisitionsudvalg:                       

Formand -   

Udvalg for øvrige opgaver:                 

Formand - Find Lykkebøe - profil@grefi.dk

Sang-Event-Udvalget:

Formand - Find Lykkebøe - profil@grefi.dk

 Ad-Hoc-Opgave-Udvalget/praktiske opgaver:

Formand - Find Lykkebøe - profil@grefi.dk

 

De nye udvalg søges snarest bemandet med medlemmer, da der i 2022 virkelig er behov for konstruktiv medvirken til den nye bymidte.

 

Alt udvalgsarbejde forsøges løbende belyst i vore Nyhedsbreve, bl.a. med opfordring til at følge arbejde via www.skanderborg.dk/skanderborgmidtby

Der findes en yderligere oplagt mulighed for medlemmer, nemlig at spørge ind til tingenes tilstand hos bestyrelsens medlemmer - alle kender den direkte spørge - adgang . jfr. vor hjemmeside.

 

 

Foreningen "Skønnest ved skanderborg" er derudover medvirkende i det nye MidtbyNetværket bestående af os, Kulturhuset Skanderborg, Skanderborg Cityforening, Skandebrorg Grundejerforening af 1900 og Psykiatri- og Handicapforbundet.